Children of Chernobyl

Children of Chernobyl
2007, acrylic
framed, 29" x 33"
* SOLD *